mask

Unihaftgrunt

Opis


Zastosowanie:
UNIHAFTGRUNT to gotowy do użycia grunt na podłoża gładkie lub o niewielkiej porowatości, do wnętrz i na zewnątrz. Unihaftgrunt tworzy przyczepność między takim podłożem a niektórymi produktami na bazie cementu lub gipsu o dosyć słabej przyczepności. Ułatwia nanoszenie wypraw tynkarskich. Unihaftgrunt pozwala również regulować porowatość na podłożach niejednorodnych (obecność materiałów różnego rodzaju).
PODŁOŻA
Do stosowania na ścianach wewnątrz i na zewnątrz budynku oraz na sufitach:
- beton gładki,
- stara farba,
- stara pomalowana tapeta z włókna
szklanego.
Pojemność: 5 L