GRUNTY:
-Grunt uniwersalny
- Grunt koncentrat
- Grunt GK
- Grunt GP
- Foxgrunt
- Grunt WP
- Szkło wodne
- Unihaftgrunt
- Gipsgrunt

PODKŁADY TYNKARSKIE:
- Podkład akrylowy
- Podkład silikonowy
- Podkład silikatowy
- Betonkontakt

ROZPUSZCZALNIKI I ROZCIEŃCZALNIKI:
- NITRO
- NITRO DOBRA CENA
- Nitro techniczne
- RC 01
- UNIWERSALNY SUPER - PLUS
- UNIWERSALNY SUPER -
PLUS II

- CHLOROKAUCZUKOWY
- FTALOWO-KARBAMIDOWY
- EKSTRAKCYJNY
- EKSTRAKCYJNY II  dobra cena
- BENZYNA EKSTRAKCYJNA
- EPOKSYDOWY
- RENO
- LAKOWY
- LAKOWY DOBRA CENA
- BENZYNA LAKOWA
- FTALOWY
- FTALOWY DOBRA CENA
- OLEJNY
- TERPEN
- TERPENTYNA BALSAMICZNA
- ANSIL
- ACETON
- TOLUEN
- KSYLEN
Nazwa produktu
Zastosowanie
Dostępny w opakowaniach

NITRO
do farb i lakierów nitro
oraz do przemywania
0,5 - 5,0 - 10  - 200 - 1000 litrów

NITRO DOBRA CENA
do farb i lakierów nitro
oraz do przemywania 
0,5 - 5,0 - 10 - 200 - 1000 litrów

Nitro techniczne
do farb i lakierów nitro, wyrobów celulozowych ogólnego stosowania oraz do przemywania
0,5 - 5,0 - 10 - 200 - 1000 litrów

RC 01
do farb i lakierów nitro oraz wyrobów celulozowych ogólnego stosowania
0,5 - 5,0 - 10 - 200 - 1000 litrów

UNIWERSALNY SUPER - PLUS
do farb i lakierów olejnych, nitro, renowacyjnych, chlorokauczukowych, chemoutwardzalnych, ftalowo-karbamidowych i klejów typu butapren
0,5 - 5,0 - 10 - 200 - 1000 litrów

UNIWERSALNY SUPER - PLUS II
do farb i lakierów olejnych, nitro, renowacyjnych, chlorokauczukowych, chemoutwardzalnych, ftalowo-karbamidowych i klejów typu butapren
0,5 - 5,0 - 10 - 200 - 1000 litrów
CHLOROKAUCZUKOWY
do farb i lakierów olejnych, wyrobów poliwinylowych i chlorokauczukowych
0,5 - 5,0 - 10 - 200 - 1000 litrów

FTALOWO-KARBAMIDOWY
do farb i lakierów ftalowych i karbamidowych
0,5 - 5,0 - 10 - 200 - 1000 litrów

EKSTRAKCYJNY
do farb i lakierów olejnych, ftalowych i asfaltowych oraz do odtłuszczania
0,5 - 5,0 - 10 - 200 - 1000 litrów
EKSTRAKCYJNY II  dobra cena
do farb i lakierów olejnych, ftalowych i asfaltowych oraz do odtłuszczania
0,5 - 5,0 - 10 - 200 - 1000 litrów
BENZYNA EKSTRAKCYJNA
do farb i lakierów olejnych, ftalowych i asfaltowych oraz do odtłuszczania
0,5 - 5,0 - 10 - 200 - 1000 litrów

EPOKSYDOWY
do farb epoksydowych
0,5 - 5,0 - 10 - 200 - 1000 litrów

RENO
do farb i lakierów renowacyjnych
0,5 - 5,0 - 10 - 200 - 1000 litrów
LAKOWY
do farb i lakierów olejnych, ftalowych i asfaltowych
0,5 - 5,0 - 10 - 200 - 1000 litrów
LAKOWY DOBRA CENA
do farb i lakierów olejnych, ftalowych i asfaltowych
0,5 - 5,0 - 10 - 200 - 1000 litrów

BENZYNA LAKOWA
do farb i lakierów olejnych, ftalowych i asfaltowych
0,5 - 5,0 - 10 - 200 - 1000 litrów
FTALOWY
do farb i lakierów olejnych, ftalowych i asfaltowych
0,5 - 5,0 - 10 - 200 - 1000 litrów
FTALOWY DOBRA CENA
do farb i lakierów olejnych, ftalowych i asfaltowych
0,5 - 5,0 - 10 - 200 - 1000 litrów

OLEJNY
rozcieńczalnik do wszystkich farb i lakierów
0,5 - 5,0 - 10 - 200 - 1000 litrów
TERPEN
do farb i lakierów olejnych i ftalowych - nadaje farbom lepszy połysk
0,5 - 5,0 - 10 - 200 - 1000 litrów
TERPENTYNA BALSAMICZNA
do farb i lakierów olejnych, nitro, renowacyjnych, ftalowo-karbamidowych i klejów typu butapren oraz lakierów alkidowych
0,5 - 5,0 - 10 - 200 - 1000 litrów

ANSIL
do farb i lakierów olejnych, nitro, renowacyjnych, chlorokauczukowych, chemoutwardzalnych, ftalowo-karbamidowych i klejów typu butapren
0,5 - 5,0 - 10 - 200 - 1000 litrów
ACETON
do farb i lakierów nitro, do przemywania oraz do odtłuszczania
0,5 - 5,0 - 10 - 200 - 1000 litrów

TOLUEN
do farb i lakierów olejnych, nitro, renowacyjnych, ftalowo-karbamidowych, klejów typu butapren oraz do odtłuszczania
0,5 - 5,0 - 10 - 200 - 1000 litrów
KSYLEN
do farb i lakierów olejnych, nitro, renowacyjnych, chlorokauczukowych, chemoutwardzalnych, ftalowo-karbamidowych, klejów typu butapren oraz mas uszczelniających
0,5 - 5,0 - 10 - 200 - 1000 litrów