GRUNTY:

- Grunt uniwersalny
- Grunt koncentrat
- Grunt GK
- Grunt GP
- Foxgrunt
- Grunt WP
- Szkło wodne
- Unihaftgrunt
- Gipsgrunt
- BetonkontaktPODKŁADY TYNKARSKIE:
- Podkład akrylowy


ROZPUSZCZALNIKI
I ROZCIEŃCZALNIKI:


PIANY MONTAŻOWE:
- Profi P
- Profi W
- Purotan P
- Puraton W
- Styrpur


SILIKONY:
-
Silikon uniwersalny
- Silikon neutralny
- Silikon sanitarny
- Silikon neutralny sanitarny
- Silikon szklarski
- Silikon wysoko-temperaturowy


DODATKI DO ZAPRAW
I BETONÓW:

- Goldenmix
- Whitemix
- Bialmix 12 mm

INNE:
- Sadpal

APLIKATORY:
- Wyciskacz do silikonu
- Aplikator do piany pistoletowej PROFESSIONAL
- Aplikator do piany pistoletowej


POZOSTAŁA OFERTA:
- Stretch
- Siatka podtynkowa
- Ponadto oferujemy

TYNKI I KOLORY:
- FOX TYNK
- WOODpeaker

GRUNT UNIWERSALNY
UNIWERSALNA EMULSJA GRUNTUJĄCA NA ŚCIANY, SUFITY I PODŁOGI

Zastosowanie:
Do gruntowania wewnątrz i na zewnątrz starych i nowych chłonnych podłoży betonowych, płyt cementowych, gipsowych, gipsowo-kartonowych, tynków cementowych, gipsowych i cementowo-wapiennych. Stosowane pod wszelkiego rodzaju farby, tynki, wyprawy akrylowe i mineralne, posadzki wyrównujące, szpachlówki i kleje, wzmacnia podłoże i poprawia ich przyczepność. Dobrze ogranicza chłonność podłoży budowlanych oraz ją zmniejsza. Duża zdolność penetracji STRONG GRUNTU zapewnia wnikanie w głąb starych i chłonnych podłoży przywracając ich parametry które utraciły ze względu na upływ czasu.
STRONG GRUNT powoduje ich wzmocnienie. Zalecany przed wykonaniem posadzek, tynków a także przed malowaniem do stosowanie wewnątrz i na zewnątrz.

Pojemność: 1, 2, 4, 5, 10, 20 L

GRUNT KONCENTRAT
UNIWERSALNA EMULSJA GRUNTUJĄCA NA ŚCIANY, SUFITY I PODŁOGI

Zastosowanie:
Do gruntowania wewnątrz i na zewnątrz starych i nowych chłonnych podłoży betonowych, płyt cementowych, gipsowych, gipsowo-kartonowych, tynków cementowych, gipsowych i cementowo-wapiennych. Stosowane pod wszelkiego rodzaju farby, tynki, wyprawy akrylowe i mineralne, posadzki wyrównujące, szpachlówki i kleje, wzmacnia podłoże i poprawia ich przyczepność. Dobrze ogranicza chłonność podłoży budowlanych oraz ją zmniejsza. Duża zdolność penetracji STRONG GRUNTU KONCENTRATU zapewnia wnikanie w głąb starych i chłonnych podłoży przywracając ich parametry które utraciły ze względu na upływ czasu.
STRONG GRUNT KONCENTRAT powoduje ich wzmocnienie. Zalecany przed wykonaniem posadzek, tynków a także przed malowaniem do stosowanie wewnątrz i na zewnątrz.

Pojemność: 1, 2, 4, 5, 10, 20 L


do góry
GRUNT GK
EMULSJA GRUNTUJĄCA DO PŁYT GIPSOWO - KARTONOWYCH

Zastosowanie:
Do gruntowania wewnątrz wszystkich rodzajów płyt gipsowo-kartonowych.
Stosowane pod wszelkiego rodzaju farby, tynki, wyprawy akrylowe i mineralne, posadzki wyrównujące, szpachlówki i kleje, wzmacnia podłoże i poprawia ich przyczepność. Dobrze ogranicza chłonność podłoży budowlanych oraz ją zmniejsza.
Duża zdolność penetracji STRONG GRUNTU GK zapewnia wnikanie w głąb kartonu. Zalecany przed malowaniem, szpachlowaniem, przyklejaniem, glazury i terakoty, do stosowania wewnątrz.

Pojemność: 1, 2, 4, 5, 10, 20 L


do góry
GRUNT GP
EMULSJA GRUNTUJĄCA GŁĘBOKO PENETRUJĄCA

Zastosowanie:
Do gruntowania wewnątrz i na zewnątrz starych i nowych chłonnych podłoży betonowych, płyt cementowych, gipsowych, gipsowo-kartonowych, tynków cementowych, gipsowych i cementowo-wapiennych. Stosowane pod wszelkiego rodzaju farby, tynki, wyprawy akrylowe i mineralne, posadzki wyrównujące, szpachlówki i kleje, wzmacnia podłoże i poprawia ich przyczepność. Dobrze ogranicza chłonność podłoży budowlanych oraz ją zmniejsza.
Duża zdolność penetracji GRUNT GP zapewnia wnikanie w głąb starych i chłonnych podłoży przywracając ich parametry które utraciły ze względu na upływ czasu.
GRUNT GP powoduje ich wzmocnienie. Zalecany przed wykonaniem posadzek, tynków a takżę przed malowaniem do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

Pojemność: 1, 2, 4, 5, 10, 20 L


do góry
FOXGRUNT
UNIWERSALNA EMULSJA GRUNTUJĄCA

Zastosowanie:
FOXGRUNT stosuje się do gruntowania wewnątrz i na zewnątrz starych i nowych chłonnych podłoży betonowych, płyt cementowych, gipsowych, gipsowo-kartonowych, tynków cementowych, gipsowych i cementowo-wapiennych. Stosowane pod wszelkiego rodzaju farby, tynki, wyprawy akrylowe i mineralne, posadzki wyrównujące, szpachlówki i kleje, wzmacnia podłoże i poprawia ich przyczepność. Dobrze ogranicza chłonność podłoży budowlanych oraz ją zmniejsza.
Duża zdolność penetracji FOXGRUNT zapewnia wnikanie w głąb starych i chłonnych podłoży przywracając ich parametry które utraciły ze względu na upływ czasu.
FOXGRUNT powoduje ich wzmocnienie. Zalecany przed wykonaniem posadzek, tynków a także przed malowaniem do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

Pojemność: 1, 2, 4, 5, 10, 20 L


do góry
GRUNT WP
EMULSJA GRUNTUJĄCA WZMACNIAJĄCO - PENETRUJĄCA

Zastosowanie:
Do gruntowania wewnątrz i na zewnątrz starych i nowych chłonnych podłoży betonowych, płyt betonowych, gipsowych, gipsowo-kartonowych, tynków cementowych, gipsowych i cementowo-wapiennych. Stosowane pod wszelkiego rodzaju farby, tynki, wyprawy akrylowe i mineralne, posadzki wyrównują-ce, szpachlówki i kleje, wzmacnia podłoże i poprawia ich przyczepność. Dobrze ogranicza chłonność podłoży budowlanych oraz ją zmniejsza. Duża zdolność penetracji GRUNTU WP zapewnia wnikanie w głąb starych i chłonnych podłoży przywracając ich parametry które utraciły ze względu na upływ czasu.
GRUNTU WP powoduje ich wzmocnienie. Zalecany przed wykonaniem posadzek, tynków a także przed malowaniem do stosowanie wewnątrz i na zewnątrz.

Pojemność: 5 L

do góry

SZKŁO WODNE SODOWE R-145

Zastosowanie:

Do impregnacji ognioodpornej drewna i tkanin, do izolacji przed wilgocią i penetracją wody wymurowań betonowych oraz jako dodatek zwiększający szybkość wiązania mieszanki betonowej, jako dodatek przy praniu oraz do klejenia porcelany i szkła.


Pojemność: 5 L

do góry
UNIHAFTGRUNT

GRUNT NA PODŁOŻA GŁADKIE LUB NIEPRZEPUSZCZALNE DO WNĘTRZ / NA ZEWNĄTRZ

Zastosowanie:
Unihaftgrunt to gotowy do użycia grunt na podłoża gładkie lub o niewielkiej porowatości, do wnętrz i na zewnątrz. Unihaftgrunt tworzy przyczepność między takim podłożem a niektórymi produktami na bazie cementu lub gipsu o dosyć słabej przyczepności. Ułatwia nanoszenie wypraw tynkarskich. Unihaftgrunt pozwala również regulować porowatość na podłożach niejednorodnych (obecność materiałów różnego rodzaju).
PODŁOŻA
Do stosowania na ścianach wewnątrz i na zewnątrz budynku oraz na sufitach:
- beton gładki,
- stara farba,
- stara pomalowana tapeta z włókna
szklanego.

Pojemność: 5 L


do góry
GIPSGRUNT

ŚRODEK GRUNTUJĄCY POD TYNKI GIPSOWE

Zastosowanie:
Zastosowanie: przygotowanie nierówno lub silnie chłonących podłoży.
Podłoże: nośne, suche, równe, odpylone, nieprzemarznięte. Obróbka: w zależności od chłonności podłoża rozcieńczyć produkt z wodą w stosunku: 1:2 do 1:3 beton komórkowy, 1:3 do 1:5 cegła ceramiczna i nakładać metodą natryskową lub pędzlem na podłoże. Czas schnięcia 24 godziny. Nie stosować w temperaturach poniżej +5 st C. Po nałożeniu środka chronić ścianę przed bezpośrednim nasłonecznieniem, wiatrem, deszczem i mrozem.
Zużycie: (przy rozcieńczeniu 1:2 z wodą) - ok. 0,1 kg/m2
Składowanie: przechowywać w oryginalnie zamkniętym opakowaniu w chłodnym pomieszczeniu do 6 miesięcy od daty produkcji,
chronić przed mrozem.

Pojemność: 18 L


do góry
PODKŁAD TYNKARSKI AKRYLOWY

Zastosowanie:
Służy do gruntowania podłoża przed nakładaniem tynków wewnątrz i na zewnątrz budynków. Stosuje się do gruntowania warstwy zbrojonej w systemach dociepleń oraz na równych, odpowiednio przygotowanych podłożach mineralnych (takich jak: powierzchnie betonowe, tynki cementowe, tynki cementowo-wapienne). Zastosowanie podkładu tynkarskiego poprawia przyczepność masy tynkarskiej do podłoża, ułatwia prace tynkarskie, wyrównuje przebieg procesu wiązania i wysychania nałożonego tynku. Zmniejsza i ujednolica chłonność oraz redukuje pylistość podłoża. Zabezpiecza zagruntowaną powierzchnię przed szkodliwym działaniem wilgoci, eliminuje możliwość wystąpienia plam i ogranicza efekt przebijania koloru podłoża przez strukturę.

Przygotowanie produktu:
Bezpośrednio przed użyciem całą zawartość opakowania należy bardzo dokładnie wymieszać mieszarką/wiertarką wolnoobrotową z mieszadłem koszykowym, aż do uzyskania jednolitej konsystencji. W razie potrzeby rozcieńczyć niewielką ilością czystej wody (max 2% objętości opakowania).

Pojemność: 15 kg

 


do góry
BETONKONTAKT

Zastosowanie:
Do gruntowania wewnątrz i na zewnątrz wszystkich porowatych i chłonnych podłoży betonowych, gazo-betonu, płyt cementowych, gipsowo-kartonowych, gipsowych, tynków gipsowych, cementowych i cementowo-wapiennych. Stosowany pod farby, tynki, tapety, jastrychy, posadzki wyrównujące i samopoziomujące, płytki ceramiczne, wyprawy akrylowe i mineralne, szpachlówki i kleje. Dzięki bardzo dużej zdolności penetracji wnika głęboko w suche podłoża powodując ich wzmocnienie. Poprawia przyczepność, znakomicie wyrównuje nierównomierną chłonność podłoży oraz ją zmniejsza, zapobiega zbyt szybkiemu oddawaniu wody do podłoża, chroni podłoże przed szkodliwym działaniem wilgoci, likwiduje pylenie. Po wyschnięciu jest całkowicie przeĹşroczysty, nie zawiera substancji toksycznych.

Sposób użycia:
Emulsję nanosi się za pomocą pędzla lub wałka w temp. otoczenia i podłoża powyżej +5°C. Podłoże bardzo chłonne lub zniszczone zaleca się gruntować dwukrotnie (drugi raz - rozcieńczonym gruntem - przed całkowitym wyschnięciem warstwy poprzedniej). Rozcieńczyć wodą w stosunku: 1 l gruntu na 0,5 l wody. Przy podłożach mniej chłonnych emulsji nie rozcieńczać. Powłoki malarskie, szpachlówki kleje nanosić po 24h od nałożenia gruntu. Po zakończeniu pracy zamknąć szczelnie opakowanie (środek zachowuje przydatność do dalszego zastosowania). Narzędzia po zakończeniu pracy umyć obficie wodą.

Pojemność: 20 kg

betonkontakt

do góry
WYCISKACZ DO SILIKONU

Właściwości:

 • zwarta konstrukcja.
 • możliwośc aplikacji gęstych mas.do góry
APLIKATOR DO PIANY PISTOLETOWEJ

Zastosowanie:
Profesjonalny pistolet do aplikacji pistoletowych pian poliuretanowych.

Właściwości:

 • Łatwa obsługa
 • Znakomicie steruje strumieniem piany zapobiegając rozpryskom
 • Wymienne gniazda i możliwośc regulacji wydłuża czas bezawaryjnej pracy pistoletu.

 


do góry
APLIKATOR DO PIANY PISTOLETOWEJ PROFESSIONAL

Zastosowanie:
Profesjonalny pistolet do aplikacji pistoletowych pian poliuretanowych.

Właściwości:

 • Łatwa obsługa
 • Znakomicie steruje strumieniem piany zapobiegając rozpryskom.
 • Wymienne gniazda i możliwośc regulacji wydłuza czas bezawaryjnej pracy pistoletu.

 


do góry
FOXTYNK MOZAIKOWY

Zastosowanie:
Tynk mozaikowy może byc stosowany zarówno do wnętrz jak i na elewacje budynków. Doskonale sprawdza się jako powłoka wierzchnia we wnętrzach biurowych, na klatkach schodowych oraz w ciągach komunikacyjnych, wszędzie tam, gdzie pomieszczenia narażone są na intensywne użytkowanie. Dzięki swojej fakturze nadaje sie również do wykańczania fragmentów pomieszczeń reprezentacyjnych i wnętrz mieszkalnych wprowadzając do nich intrygujące akcenty. Jako powłoka zewnętrzna polecany jest szczególnie na cokoły lub inne zewnętrzne elementy budynku.

Przygotowanie podłoża
Tynk należy nakładac na całkowicie suche podłoża mineralne zagruntowane uprzednio środkiem gruntującym Bialchemia PTA 10. Nie dopuszcza się nakładania tynku na podłoża zawilgocone, w tym zwłaszcza z wilgocią wstępującą oraz w nieodpowiednich warunkach atmosferycznych (temperatura poniżej +8 OC i /lub wilgontośc powietrza powyżej 75%). Nowe tynki należy sezonowac przez okres 2 do 4 tygodni, warstwy zbrojące w systemach ociepleń muszą byc całkowicie wyschnięte. Środek gruntujący PTA10 zaleca sie przed zastosowaniem zabarwic na kolor zbliżony do koloru tynku mozaikowego, ułatwia to późniejsze nakładanie tynku i osiągnięcie poprawnej optyki otynkowanej powierzchni.

Pojemność: 12,5kg , 25kg

 


do góry
Woodpeacker

Zastosowanie:
WOODpeaker jest profesjonalnym środkiem dekoracyjno-impregnującym do drewna i materiałów drewnopochodnych. Impregnat ogrodowy jednowarstwowy jest preparatem do ochrony i dekoracji przede wszystkim drewna nieheblowanego. Dzięki konsystencji żelu idealnie sprawdza się na powierzchniach pionowych, nie kapie, nie ścieka i łatwo się rozprowadza. Produkt zawiera naturalne woski, które odpychają wodę, zwiększają trwałość i wytrzymałość drewna. Impregnat ogrodowy jest przeznaczony do malowania drewna ogrodowego na zewnątrz: płotów, pergoli, altan, palisad, sztachet, domków narzędziowych, placów zabaw, huśtawek i innych elementów architektury ogrodowej.

Stosowany:

 • na zewnątrz i do wewnątrz
 • głęboko penetrujący
 • kolor odporny na promienie UV
 • zachowuje strukturę drewna

Właściowości produktu :
Impregnat WOODpeaker ogrodowy cechuje się bardzo dobrym kryciem. Już przy jednowarstwowym pokryciu wykazuje swoje cechy dekoracyjno-ochronne. Dzięki zawartości wosków skutecznie chroni drewno przed wilgocią. Konsystencja żelu powoduje, że produkt bardzo łatwo się nanosi, nie kapie i nie ścieka. Impregnat ogrodowy posiada krótki czas schnięcia dotykowego, jest produktem ekologiczny i bezpiecznym – zgodnym z normą PN-EN 71-3 „Bezpieczeństwo zabawek”. Specjalnie dobrane składniki powodują, iż preparat głęboko wnika w drewno, przez co utworzona powłoka w czasie użytkowania nie łuszczy się i nie pęka. Impregnat po wyschnięciu cechuje się wysoką odpornością na warunki atmosferyczne, promieniowanie UV oraz niezwykle wysoką trwałością kolorów. Impregnat tworzy powłokę dekoracyjną o matowym wykończeniu, która częściowo przykrywa rysunek słoi.

Pojemność:1L,5L,10L

 


do góry
STRETCH

Zastosowanie:
Folia stretch do ręcznego owijania towaru na paletach. W zależności od potrzeb Klienta folia ręczna występuje w różnych grubościach od 10 do 40 mikronów oraz szerokościach 250mm oraz 500mm. Folia ręczna nawinięta jest na trzech rodzajach tulei:0,20kg, 0,25kg oraz 0,30kg.

Wymiany tulei:

 • średnica wewnętrzna – 50mm
 • szerokośc – 520mm
 • waga – 0,20 kg ; 0,25 kg ; 0,30 kg

 


do góry
SIATKA PODTYNKOWA

Zastosowanie:
Służy do wykonania warstwy zbrojącej, która jest dobrym podłożem pod tynk szlachetny. Siatka zatopiona jest w warstwie zaprawy klejowej. Pęłniąc rolę zbrojenia musi byc odpowiednio wytrzymała oraz odporna na alkalia.Włókno szklane siatki jest zabezpieczone kąpielą akrylową, która powoduje odpornośc na wspomniane wczesnie alkalia zawarte w zaprawie klejowej. Siatka podtynkowa z włókna szklanego jest niezbędnym elemntem ograniczenia odkształceń termicznych i zabezpieczeniem przed uszkodzeniami mechanicznymi. Prawidłowe jej wykonanie gwarantuje trwały podkład pod warstwę tynku. Odpowiednio równy i trwały splot uniemożliwia przesuwanie się włókien.

 


do góry
POZOSTAŁE PRODUKTY
 • TAŚMY MASKUJĄCE
 • FOLIE MALARSKIE
 • FOLIE BUDOWLANE
 • TAŚMY BUDOWLANE

 


do góry